Thánh Kinh Giải Đáp

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (26-30)

26 - Làm thế nào để biết được khi nào thoả hiệp khi nào không thể?

27 - Thử thách đức tin là sao?

28 - Có giấc mơ mà sau đó thành sự thật, nó có phải đến từ Chúa không?

29 - Vì sao người tin Chúa không ăn đồ cúng?

30 - Nếu tin Chúa rồi có được đến quán Karaoke không?

Sống Đạo xin giới thiệu tài liệu Giải Đáp Thắc Mắc do Mục sư Trần Mạnh Hùng tại Berlin, Đức quốc thực hiện. Mỗi kỳ chúng ta sẽ được nghe giải đáp 5 câu hỏi thuộc nhiều đề tài khác nhau. Nguyện Chúa ban phước trên Mục sư và tất cả chúng ta là những Cơ đốc nhân khát khao hiểu biết lời Chúa sâu nhiệm hơn mỗi ngày.

26 – Làm thế nào để biết được khi nào thoả hiệp khi nào không thể?

27 – Thử thách đức tin là sao?

28 – Có giấc mơ mà sau đó thành sự thật, nó có phải đến từ Chúa không?

29 – Vì sao người tin Chúa không ăn đồ cúng?

30 – Nếu tin Chúa rồi có được đến quán Karaoke không?

 

Ngày đăng: 08/07/2023