Thánh Kinh Giải Đáp

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (21-25)

21. Làm thế nào để biết được Chúa phán với chúng ta?

22. Có phải chỉ cần xin lỗi là đủ khi phạm tội với người khác?

23. Vì sao vẫn có người tìm mãi chưa thấy nửa đời mình?

24. Nếu chỉ có một người đại diện tin Chúa và làm theo lời Chúa thì cả gia đình có được cứu không?

25. Hãy yêu kẻ thù của mình là làm sao?

Sống Đạo xin giới thiệu tài liệu Giải Đáp Thắc Mắc do Mục sư Trần Mạnh Hùng tại Berlin, Đức quốc thực hiện. Mỗi kỳ chúng ta sẽ được nghe giải đáp 5 câu hỏi thuộc nhiều đề tài khác nhau. Nguyện Chúa ban phước trên Mục sư và tất cả chúng ta là những Cơ đốc nhân khát khao hiểu biết lời Chúa sâu nhiệm hơn mỗi ngày.

21. Làm thế nào để biết được Chúa phán với chúng ta?

22. Có phải chỉ cần xin lỗi là đủ khi phạm tội với người khác?

23. Vì sao vẫn có người tìm mãi chưa thấy nửa đời mình?

24. Nếu chỉ có một người đại diện tin Chúa và làm theo lời Chúa thì cả gia đình có được cứu không?

25. Hãy yêu kẻ thù của mình là làm sao?

Ngày đăng: 07/10/2023