Thánh Kinh Giải Đáp

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (11-15)

11. Phụ nữ tin Chúa có phải trùm đầu khi tới nhà thờ không?

12. Người đầy dẫy Thánh Linh có nhất định phải nói tiếng lạ không?

13. Khi cầu nguyện ăn năn có cần nói ra từng tội mà mình đã phạm trước đó không?

14. Sự hiếu thảo có cần xuất phát từ tình yêu không?

15. Có quá hay không trong Giacơ 1:2-3 nói hãy vui mừng trong hoạn nạn?

Sống Đạo xin giới thiệu tài liệu Giải Đáp Thắc Mắc do Mục sư Trần Mạnh Hùng tại Berlin, Đức quốc thực hiện. Mỗi kỳ chúng ta sẽ được nghe giải đáp 5 câu hỏi thuộc nhiều đề tài khác nhau. Nguyện Chúa ban phước trên Mục sư và tất cả chúng ta là những Cơ đốc nhân khát khao hiểu biết lời Chúa sâu nhiệm hơn mỗi ngày.

11. Phụ nữ tin Chúa có phải trùm đầu khi tới nhà thờ không?

12. Người đầy dẫy Thánh Linh có nhất định phải nói tiếng lạ không?

13. Khi cầu nguyện ăn năn có cần nói ra từng tội mà mình đã phạm trước đó không?

14. Sự hiếu thảo có cần xuất phát từ tình yêu không?

15. Có quá hay không trong Giacơ 1:2-3 nói hãy vui mừng trong hoạn nạn?

 

Ngày đăng: 05/23/2023