Thánh Kinh Giải Đáp

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (1-5)

1. Kiêng ăn cầu nguyện là thế nào? Có khác ăn chay không?

2. Có những người chưa bao giờ nghe về Chúa thì chết họ về đâu? Số phận họ ra sao?

3. Xét đoán và phân biệt tội khác nhau ở chỗ nào?

4. “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính” có đúng với Kinh thánh dạy không?

5. Làm thế nào để phân biệt được ý Chúa và ý riêng của mình?

Sống Đạo xin giới thiệu tài liệu Giải Đáp Thắc Mắc do Mục sư Trần Mạnh Hùng tại Berlin, Đức quốc thực hiện. Mỗi kỳ chúng ta sẽ được nghe giải đáp 5 câu hỏi thuộc nhiều đề tài khác nhau. Nguyện Chúa ban phước trên Mục sư và tất cả chúng ta là những Cơ đốc nhân khát khao hiểu biết lời Chúa sâu nhiệm hơn mỗi ngày.

1. Kiêng ăn cầu nguyện là thế nào? Có khác ăn chay không?

2. Có những người chưa bao giờ nghe về Chúa thì chết họ về đâu? Số phận họ ra sao?

3. Xét đoán và phân biệt tội khác nhau ở chỗ nào?

4. “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính” có đúng với Kinh thánh dạy không?

5. Làm thế nào để phân biệt được ý Chúa và ý riêng của mình?

 

Ngày đăng: 10/13/2022