Thánh Kinh Giải Đáp

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (16-20)

16. Kinh nghiệm khi đi làm chứng về Chúa?

17. Có phải trong mọi hoàn cảnh mình cứ im lặng để Chúa giải quyết, như vậy đúng không?

18. Tôi phải làm gì cho dân sự khi những điều xấu xảy ra trong Hội thánh?

19. Có phải đạo nào cũng tốt và đều tới với Chúa Cha?

20. Tôi đầy đủ hết rồi đâu cần tin Chúa?

Sống Đạo xin giới thiệu tài liệu Giải Đáp Thắc Mắc do Mục sư Trần Mạnh Hùng tại Berlin, Đức quốc thực hiện. Mỗi kỳ chúng ta sẽ được nghe giải đáp 5 câu hỏi thuộc nhiều đề tài khác nhau. Nguyện Chúa ban phước trên Mục sư và tất cả chúng ta là những Cơ đốc nhân khát khao hiểu biết lời Chúa sâu nhiệm hơn mỗi ngày.

16. Kinh nghiệm khi đi làm chứng về Chúa?

17. Có phải trong mọi hoàn cảnh mình cứ im lặng để Chúa giải quyết, như vậy đúng không?

18. Tôi phải làm gì cho dân sự khi những điều xấu xảy ra trong Hội thánh?

19. Có phải đạo nào cũng tốt và đều tới với Chúa Cha?

20. Tôi đầy đủ hết rồi đâu cần tin Chúa?

Ngày đăng: 06/13/2023