Thánh Kinh Giải Đáp

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (31-35)

31. Tại sao Chúa vẫn cho con người quyền lựa chọn mặc dù biết họ là xấu xa?

32. Không có gì mới? Vườn Eden hiện giờ ở đâu? Người tin Chúa là phải nói tiếng lạ?

33. Thế nào được gọi là yêu kẻ thù?

34. Vì sao Chúa thử thách đức tin chúng ta nếu Ngài biết mọi sự?

35. Giăng 20:23 con tha thứ cho ai thì người đó được tha là sao? 

Sống Đạo xin giới thiệu tài liệu Giải Đáp Thắc Mắc do Mục sư Trần Mạnh Hùng tại Berlin, Đức quốc thực hiện. Mỗi kỳ chúng ta sẽ được nghe giải đáp 5 câu hỏi thuộc nhiều đề tài khác nhau. Nguyện Chúa ban phước trên Mục sư và tất cả chúng ta là những Cơ đốc nhân khát khao hiểu biết lời Chúa sâu nhiệm hơn mỗi ngày.

31. Tại sao Chúa vẫn cho con người quyền lựa chọn mặc dù biết họ là xấu xa?

32. Không có gì mới? Vườn Eden hiện giờ ở đâu? Người tin Chúa là phải nói tiếng lạ?

33. Thế nào được gọi là yêu kẻ thù?

34. Vì sao Chúa thử thách đức tin chúng ta nếu Ngài biết mọi sự?

35. Giăng 20:23 con tha thứ cho ai thì người đó được tha là sao? 

Ngày đăng: 08/28/2023