Thánh Kinh Giải Đáp

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – Mục Sư Trần Mạnh Hùng (6-10)

6. Êphêsô 4:26 Giận mà không phạm tội nghĩa là sao?

7. Vì sao câu chuyện Cain và Aben, kẻ tốt lại chết mà kẻ ác lại được sống?

8. Thân vị là gì? Đức Thánh Linh có Thân vị?

9. Tác hại của nghiện phim đen

10. Hẹn hò với người khác niềm tin không?

Sống Đạo xin giới thiệu tài liệu Giải Đáp Thắc Mắc do Mục sư Trần Mạnh Hùng tại Berlin, Đức quốc thực hiện. Mỗi kỳ chúng ta sẽ được nghe giải đáp 5 câu hỏi thuộc nhiều đề tài khác nhau. Nguyện Chúa ban phước trên Mục sư và tất cả chúng ta là những Cơ đốc nhân khát khao hiểu biết lời Chúa sâu nhiệm hơn mỗi ngày.

6. Êphêsô 4:26 Giận mà không phạm tội nghĩa là sao?

7. Vì sao câu chuyện Cain và Aben, kẻ tốt lại chết mà kẻ ác lại được sống?

8. Thân vị là gì? Đức Thánh Linh có Thân vị?

9. Tác hại của nghiện phim đen

10. Hẹn hò với người khác niềm tin không?

 

Ngày đăng: 10/20/2022