Giải Nghĩa Kinh Thánh

KHẢI HUYỀN – DAVID PAWSON (2002)