Giải Nghĩa Kinh Thánh

GIẢI NGHĨA KINH THÁNH – Hiểu Biết Giáo Lý Ba Ngôi (2)

GIẢI NGHĨA KINH THÁNH – David Pawson
Nguồn: Giảng Luận Kinh Thánh

VÀI NÉT VỀ DIỄN GIẢ:
J. David Pawson (1930-2020) là mục sư, tác giả và giáo sư Kinh thánh người Anh. Từng là mục sư hệ phái Giám Lý (Methodist), sau đó là mục sư của hội thánh Báp-tít có tên Gold Hill Baptist Church tại Buckinghamshire. Hội thánh này đã trở thành một trong những hội thánh Báp-tít lớn nhất tại Anh. Cũng trong thời gian phục vụ tại đây, các đĩa thu âm bài giảng của ông, ban đầu chủ yếu dành cho các thành viên đau ốm hoặc lớn tuổi của hội thánh, đã nhanh chóng được biết đến tại nhiều nơi.
Từ năm 1979, David Pawson ngưng làm mục sư địa phương và tham gia vào mục vụ dạy Kinh thánh lưu động. Các hội thảo của ông chủ yếu dành cho các lãnh đạo hội thánh. Hàng triệu bản sách và băng đĩa của ông đã được phát hành tại hơn 120 quốc gia. Ông là một tác giả và diễn giả giảng dạy rõ ràng, sốt sắng, luôn đề cao sự trung thành với Kinh thánh.
——————————-
Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Dự án nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí.
Để hiểu rõ hơn về mục đích và hoạt động của chúng tôi xin truy cập website: www.giangluankinhthanh.net
Video được dịch và lồng tiếng bởi sự cho phép của quỹ “the David Pawson Teaching Trust”
© David Pawson 2019 and streamed with permission of the David Pawson Teaching Trust
Playlist 108 video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjppwKSZPTcnCOGZxNJp6RiHZm4Um3PaR

GIÁO LÝ BA NGÔI
Hiểu Biết Giáo Lý Ba Ngôi (Understanding the Trinity) (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=Q4QjBfF5O9s
Hiểu Biết Giáo Lý Ba Ngôi (Understanding the Trinity) (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=J0YNuCeZYYw

CỰU ƯỚC
Sách Ma-la-chi | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=AeJzsFzUudo
Sách Ma-la-chi | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=Tq2tW3TE1b8
Sách Xa-cha-ri | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=-kNJeB5gE18
Sách Xa-cha-ri | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0J2PQmiK6K8
Sách A-ghê | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=pAjhCWMcnoU
Sách Sô-phô-ni | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=d36mWLZuZTU
Sách Ha-ba-cúc | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=kbVgM9kXIBs
Sách Na-hum | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=FWbuO04Bqdk
Sách Mi-chê | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=00JhVDu-A7s
Sách Giô-na | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=n2lPfShvbjY
Sách A-mốt | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=f03QgdKQM6k
Sách Áp-đia Và Giô-ên | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=fwuozhQWi3s
Sách Áp-đia Và Giô-ên | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=YgAhnO6-LO8
Sách Ô-sê | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=xSM7xVuqO7U
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Công Vụ | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=w469V5RKw1A
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Đa-ni-ên | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=5JeC_dEUfa8
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Đa-ni-ên | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=T6V7oeVGAGE
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Ê-xê-chi-ên | David Pawson (Phần 3/3)
https://www.youtube.com/watch?v=1EAOp0SrMTg
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Ê-xê-chi-ên (Phần 2/3)
https://www.youtube.com/watch?v=4y7TppE424A
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Ê-xê-chi-ên (Phần 1/3)
https://www.youtube.com/watch?v=0rvWE3H5-CA
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Ca Thương
https://www.youtube.com/watch?v=Crop2aZ0Wo4
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Giê-rê-mi (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=ZW9PLFJctFg&t=13s
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Giê-rê-mi (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=CwM1km2iyfQ
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Ê-sai (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=1R5bpNJz3Oo
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Ê-sai (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=-cvXZfXLX14
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sáng Thế Ký | Cuốn Sách Nền Tảng (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9iNtRrbnOjg
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sáng Thế Ký | Đấng Tạo Hóa Và Tạo Vật (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=y9mvUbLLAcQ
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sáng Thế Ký | Tạo Vật Và Tiến Hóa (Phần 3)
https://www.youtube.com/watch?v=yfujLHaFCXY
Giải Nghĩa Kinh Thánh -Sáng Thế Ký | Từ Vườn Ê-Đen Đến Tháp Ba-Bên (Phần 4)
https://www.youtube.com/watch?v=cLO4wCzyUh4
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sáng Thế Ký | Áp-ra-ham, Y-sác Và Gia-cốp (Phần 5)
https://www.youtube.com/watch?v=OhNQTciR5vU
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sáng Thế Ký | Giô-sép Và Chúa Giê-su (Phần 6)
https://www.youtube.com/watch?v=L7FGNm1Q3gE
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Xuất Ai Cập Ký (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=6rpZ7ZmUSgU
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Xuất Ai Cập Ký (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=3DHr4ZDJwfo
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Lê-vi Ký (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=S2E8B1FYz4k
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Lê-vi Ký (phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=R8erPi9Tl2E
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Dân Số Ký (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=7boehmw6CyQ
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Dân Số Ký (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=KMS-1M9P2bE
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Phục Truyền Luật Lệ Ký (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=CzglrrU8RLI
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Phục Truyền Luật Lệ Ký (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=2QXSYVXSyf4
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Giô-suê (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=ioJp0f-UD1s
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Giô-suê (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=qySOWnFpik0
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Các Quan Xét Và Ru-tơ (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=0UIxxY6UbRk
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Các Quan Xét Và Ru-tơ (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=4AE_JSb_zPs
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách 1&2 Sa-mu-ên (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=FbiGtZxRyvM
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách 1&2 Sa-mu-ên (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=NACOqPydI74
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách 1&2 Các Vua (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=pmRSiO7cOyE
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách 1&2 Các Vua (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=N59teOjz4Xs
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách 1&2 Sử Ký
https://www.youtube.com/watch?v=edRtQelHlws
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách E-xơ-ra Và Nê-hê-mi (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=lVJ3qkSMUq4
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách E-xơ-ra Và Nê-hê-mi (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=b_jOP4apH8U
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Ê-xơ-tê
https://www.youtube.com/watch?v=U9eBm2850M4
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Gióp (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=NBmUFb_mXG0
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Gióp (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=cge5gPJn8Uk
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Thơ Ca Hê-bơ-rơ
https://www.youtube.com/watch?v=7oxvMNxpCac
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Thi Thiên (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=sraCbxuc9nY
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Thi Thiên (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=HG_Xbp5-XtU
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Châm Ngôn (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=YVZwc_X6Ky8
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Châm Ngôn (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v+kkWtYKrFQMA
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Truyền Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=DJ98WbCiBqw
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Nhã Ca
https://www.youtube.com/watch?v=yAX-nfWu2mY

TÂN ƯỚC
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Khải Huyền (Phần 1/6)
https://www.youtube.com/watch?v=orX8vEQBZpc
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Khải Huyền (Phần 2/6)
https://www.youtube.com/watch?v=OUqg9HewaBA
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Khải Huyền (Phần 3/6)
https://www.youtube.com/watch?v=hQ6boOJ38Do
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Khải Huyền (Phần 4/6)
https://www.youtube.com/watch?v=L6DM9N2qXJE
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Khải Huyền (Phần 5/6)
https://www.youtube.com/watch?v=bMkjMLLaGbE
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Khải Huyền (Phần 6/6)
https://www.youtube.com/watch?v=3Vo1nB-Dn2U

Thư Giu-đe | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=s4uHY0X11dc
Thư Giăng | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=Y8pLQwbgcek
Thư Giăng | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=vioKqFqOscc
Phao-lô Và Các Thư Tín Của Ông | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=72-MRB2NCqQ
Thư 1 Và 2 Phi-e-rơ | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=OHbQD7A4yjM
Thư 1 Và 2 Phi-e-rơ | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=R0Jh1nRqY5I
Thư Gia-cơ | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=1dI-ckXobqs
Thư Gia-cơ | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=MaNjrrXDlu0&t=10s
Thư Hê-bơ-rơ | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=_CDmj0QLd_k
Thư Hê-bơ-rơ | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=PfK2HXI1_x0
Thư Ti-mô-thê Và Tít | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=Tpe7mXh-EpQ
Thư Ti-mô-thê Và Tít | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=7PgzxBJiAec
Thư 1 Và 2 Tê-sa-lô-ni-ca | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=Tn9EeWGNZ0Y
Thư 1 Và 2 Tê-sa-lô-ni-ca | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=KcgAvEnep7M
Thư Cô-lô-se | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=0m9pg6tD_40
Thư Phi-líp Và Phi-lê-môn | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=naEBFPcfsGA
Thư Phi-líp | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=X41LDzhJNCU
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Ê-phê-sô | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=Q3glzELfEY0
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Ga-la-ti | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=mZN5Kieif-Y
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Ga-la-ti | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=aYx5p18g07s
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách 1 Và 2 Cô-rinh-tô | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=rWDIvc97ZME
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách 1 Và 2 Cô-rinh-tô | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=O4xTX2stLU4
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Rô-ma | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=NDaF9sGZfb8
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Rô-ma | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=g8C2aKFTaDc
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách Công Vụ | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=eRdLFl-pQdc
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Tin Lành Theo Ma-thi-ơ – (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=DRSf9TABg3Y
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Tin Lành Theo Ma-thi-ơ – (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=nkWmVWSXiE0
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Tin Lành Theo Mác
https://www.youtube.com/watch?v=gZK6EihV3Io
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Tin Lành Theo Lu-ca
https://www.youtube.com/watch?v=Vvtqo8ofnlQ
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Tin Lành Theo Giăng (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=sCFaAGZeV-k
Giải Nghĩa Kinh Thánh – Tin Lành Theo Giăng (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=1NSWLUQ7pBc

 

Ngày đăng: 05/05/2022