Giải Nghĩa Kinh Thánh

NHỮNG SỰ THẬT SAU CÙNG – David Pawson

Sứ Điệp Tỉnh Thức
NHỮNG SỰ THẬT SAU CÙNG
* Nguồn: David Pawson Offical
* Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=FOucM…
* Ghi hình tại Ashford (Anh), 1991
* Dịch & Thuyết minh: Sứ Điệp Tỉnh Thức

SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA JESUS (P1) // NHỮNG SỰ THẬT SAU CÙNG (PHẦN 1/6) // DAVID PAWSON

SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA JESUS (P2) // NHỮNG SỰ THẬT SAU CÙNG (PHẦN 2/6) // DAVID PAWSON

NGÀY PHÁN XÉT // NHỮNG SỰ THẬT SAU CÙNG (PHẦN 3/6) // DAVID PAWSON

SỰ TRỪNG PHẠT CỦA ĐỊA NGỤC (P1) // NHỮNG SỰ THẬT SAU CÙNG (PHẦN 4/6) // DAVID PAWSON

SỰ TRỪNG PHẠT CỦA ĐỊA NGỤC (P2) // NHỮNG SỰ THẬT SAU CÙNG (PHẦN 5/6) // DAVID PAWSON

PHẦN THƯỞNG CỦA THIÊN ĐÀNG // NHỮNG SỰ THẬT SAU CÙNG (PHẦN 6/6) // DAVID PAWSON

 

Ngày đăng: 09/25/2022