Thiên Kiều Giang

9 – TRỞ VỀ NHÀ CHA – Thiên Ân Điển & Thiên Kiều Giang

Lời giới thiệu

Sống Đạo xin hân hạnh giới thiệu các tác phẩm của tác giả Thiên Kiều Linh & Thiên Kiều Giang:

1. Nếu Ai Hỏi Danh Thượng Đế – Hương Thủy (Tân nhạc TKG, Cổ nhạc Thiên Kiều Linh & TKG)
2. Chúa Gọi – Minh Châu & Trọng Phúc & Ngọc Huyền (Tân nhạc: TKG, Cổ nhạc: Thiên Kiều Linh)
3. Nói Gì Với Nhau – Hàn Linh & Thanh Hằng (Tân Cổ: TKG)
4. Vang Lời Tạ Ơn – Ngọc Huyền & Kim Tử Long (Tân Cổ: TKG)
5. Người Tên Gọi Là Giê-xu – Thanh Tuấn (Cổ nhạc: TKG)
6. Nhà Chúa – Ngọc Lê & Hoàng Tú (Tân Cổ: TKG)
7. Chúa Không Thay Đổi – Châu Thanh & Phượng Loan (Tân Cổ: TKG)
8. Khi Tôi Muốn Làm Lành -Trọng Phúc & Cẩm Tiên (Tân Cổ: TKG)
9. Trở Về Nhà Cha – Thanh Hồng & Kim Tiểu Long (Tân nhạc: Thiên Ân Điển &TKG, Cổ nhạc TKG)
10. Khi Chúa Sống Trong Ta – Trọng Phúc (Cổ nhạc: TKG)
11. Chúa Là Mùa Xuân – Ngọc Huyền ( Cổ nhạc: TKG)
12. Không Còn Mùa Đông Cô Đơn – Kiều Uyên & Cẩm Tiên (Tân nhạc: TKG, Cổ nhạc: Thiên Kiều Linh)
13. Lời Nguyện Đêm Thánh – Cẩm Tiên (Cổ nhạc: TKG)
CD Cổ Nhạc Cơ Đốc Người Tên Gọi Là Giêxu

———————————————–
Xem trọn các tác phẩm của Thiên Kiều Giang tại đây:
Youtube Sống Đạo – Cổ Nhạc Cơ Đốc

Ngày đăng: 09/22/2018