An Bình Lê Thanh Liêm

An Bình Lê Thanh Liêm

An Bình – Mục sư Lê Thanh Liêm

Sinh năm 1962 tại nơi rẻo đất cuối cùng của Việt nam – Cà Mau.

Thời niên thiếu lớn lên ở vùng núi cao Pleiku cho đến biến cố 1975.

Gia đình bị đi kinh tế mới tại vùng núi rừng xa xôi thuộc tỉnh Thuận Hải (Bình thuận) năm ông mười bốn tuổi. Tại đây ông có cơ hội học đàn Guitar qua một thầy giáo dạy học trong trường.

Năm 1980, gia đình rời bỏ vùng kinh tế mới về lại Sài gòn và sinh hoạt tại Hội thánh Phạm Thế Hiển. Được hội thánh khích lệ để đi học thanh nhạc và hòa âm ở nhạc viện để lo phần âm nhạc cho hội thánh.

Cuối năm 1989 cùng gia đình định cư tại Hoa kỳ. Sau đó, năm 1993 Chúa kêu gọi ông vào học trường Colorado Christian University về Mục sư âm nhạc (Music Ministry)

An Bình không sáng tác nhiều, phần lớn các ca khúc được viết ra vào lúc gặp những biến cố hoặc là sự kiện gì đó. CD “Về Miền Đất Hứa” gồm sáu bài do ông sáng tác và bốn ca khúc của Thiên Kiều Giang sau chuyến đi thăm vùng Đất thánh vào năm 2010 và ca khúc “Tìm Về Bết lê hem” được ra đời sau chuyến viếng thăm Đất thánh lần thứ hai vào năm 2014.

Hiện nay ông đang hầu việc Chúa với hội thánh Vietnamese Central Baptist Church tại Colorado

Liên lạc MS Lê Thanh Liêm:

AN BÌNH
Vietnamese Central Baptist Church
6400 W 26th Ave, Edgewater CO 80214 – USA
Email: anbinh@vcbchurch.org
www.vcbchurch.org
Email: revliemle@msn.com

Mời Quý vị nghe một số ca khúc An Bình:

Biệt Thánh Ca “Tìm Về Bết-lê-hem” – Hội Thánh Báp-tít Việt Nam Pensacola.

BÌNH AN CHO GIÊ-RU-SA-LEM – An Bình

Xuân Hy Vọng Karaoke- An Bình – Nhạc xuân

Hãy Cất Tiếng Hát Ngợi Khen – An Bình

Ngày đăng: 07/18/2022