Sứ Điệp Online

BÌNH AN TRONG CHÚA GIÁNG SINH – MS Nguyễn Hữu Bình

Nguồn: Sông Nước Hằng Sống
Chủ đề: BÌNH AN TRONG CHÚA GIÁNG SINH
Giảng luận: Mục sư Nguyễn Hữu Bình
Kinh Thánh: Cô-lô-se 1: 15 – 23
Câu gốc: Cô-lô-se 1: 20
” và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.”

 

 

 

 

Ngày đăng: 12/21/2023