Sứ Điệp Online

BƯỚC ĐI VỚI CHÚA – Mục sư Nguyễn Văn Ngọc

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Gia Định
Chủ đề: BƯỚC ĐI VỚI CHÚA
Kinh Thánh: Gióp 23:8-12
“10 Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.11 Chân tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch.” Gióp 23:10-11
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Văn Ngọc

 

Ngày đăng: 07/04/2023