Kim Ngân

CA KHÚC KIM NGÂN 2

1. Sống Cho Danh Ngài. Nguyễn Thái Dương

2. Tình Yêu Đời Đời. Nguyễn Hoàng Nam

3. Khắc Ghi Lời Yêu. Nguyễn Hoàng Nam & Tina Ngọc Nữ

4. Lòng Ghi Ơn Hoài. Isaac Thái

5. Mời Ngài Giáng Sinh Vô Lòng. Thuỳ Vũ

6. Vua Chí Ái. Isaac Thái

7. Dấn Thân. Nenita

8. Xuân Đến Bên Lòng. Quốc Khánh

9. Theo Người Yêu Dấu . Thái Ngân

10. Gọi Tên Người Em Gái Nhỏ. Isaac Thái

11. Hứa Ngôn Từ Cha. Thái Ngân

12. XIn Đa Tạ. Isaac Thái

13. Chẳng Ai Sánh Bằng. Lưu Chí Vỹ

14. Tuỳ Theo Cách Ta Chọn. Ngọc Thu

15. Chuyện Mười Trinh Nữ. La Trinh

16. Chứng Nhân Cho Tình Ngài. Như Trang

17. Tiếng Của Người Tôi Yêu. Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam

Sau những sáng tác phát hành qua các CD, Sống Đạo tiếp tục giới thiệu những ca khúc của Kim Ngân thực hiện trên Youtube Hoa Sa Mạc channel.

Liên lạc:
KIM NGÂN
E-mail: ngannaxire1512@gmail.com
Ðt: Viber 0987116529. Zalo 0938007554

1. Sống Cho Danh Ngài. Nguyễn Thái Dương

2. Tình Yêu Đời Đời. Nguyễn Hoàng Nam

3. Khắc Ghi Lời Yêu. Nguyễn Hoàng Nam & Tina Ngọc Nữ

4. Lòng Ghi Ơn Hoài. Isaac Thái

5. Mời Ngài Giáng Sinh Vô Lòng. Thuỳ Vũ

6. Vua Chí Ái. Isaac Thái

7. Dấn Thân. Nenita

8. Xuân Đến Bên Lòng. Quốc Khánh

9. Theo Người Yêu Dấu . Thái Ngân

10. Gọi Tên Người Em Gái Nhỏ. Isaac Thái

11. Hứa Ngôn Từ Cha. Thái Ngân

12. Xin Đa Tạ. Isaac Thái

13. Chẳng Ai Sánh Bằng. Lưu Chí Vỹ

14. Tuỳ Theo Cách Ta Chọn. Ngọc Thu

15. Chuyện Mười Trinh Nữ. La Trinh

16. Chứng Nhân Cho Tình Ngài. Như Trang

17. Tiếng Của Người Tôi Yêu. Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam

 

 

Ngày đăng: 06/02/2023