Trùng Dương

CA KHÚC TRÙNG DƯƠNG

1. KHI CHÚA NGỰ TRONG EM

Y Joel Knul & H'Lueng Nie

2. NHỮNG CHIẾC ĐINH

Anh Thư

3. LỜI TẠ ƠN CHÂN THÀNH

Mẫn Nhi

4. DÒNG SÔNG ÂN ĐIỂN

Minh Quang

Sống Đạo sẽ lần lược giới thiệu từng ca khúc mới của Trùng Dương đã được phổ biến online.

 

Ngày đăng: 06/09/2022