Tường Khanh

CA KHÚC TƯỜNG KHANH 1

1. DÒNG HUYẾT JESUS

Isaac Thái

2. TRONG DANH CHÚA JESUS

Tuấn Tú x Nhạc Thánh Group

3. THÁNH LINH ƠI CON CẦN NGÀI

Isaac Thái

4. CÒN NẾU DÂN TA

Isaac Thái

5. MV LYRIC - TÂM LINH

Mỹ Dung

6. MV LYRIC - CHỈ CÓ DUY NGÀI

Thanh Thúy

7. MV LYRIC - ƠN CHÚA

Đông Đào

8. MV LYRIC - TÌM LẠI BÌNH YÊN

Mỹ Dung

9. TRẬN CHIẾN GIÔ SA PHÁT

Isaac Thái

10. NẾU DÂN SỰ TA HẠ MÌNH

Tina Ngọc Nữ

11. TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI SỰ

Tuyết Mai

Lời Giới Thiệu:
Tiếp nối các CD trước, Sống Đạo sẽ tiếp tục giới thiệu những ca khúc mới và MV Lyric mới thực hiện của Tường Khanh.

TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI SỰ – SÁNG TÁC TƯỜNG KHANH – MÙA TẠ ƠN 2022

NẾU DÂN SỰ TA HẠ MÌNH – SÁNG TÁC TƯỜNG KHANH – CA SĨ TINA NGỌC NỮ

TRẬN CHIẾN GIÔ SA PHÁT – SÁNG TÁC TƯỜNG KHANH – CA SĨ ISSAC THÁI

TÌM LẠI BÌNH YÊN – BIỆT THÁNH CA – TƯỜNG KHANH

  MV LYRIC – ƠN CHÚA – Đông Đào

MV LYRIC – CHỈ CÓ DUY NGÀI – BIỆT THÁNH CA
https://www.youtube.com/watch?v=TJBtte47HCc

 MV LYRIC – TÂM LINH – Mỹ Dung

DÒNG HUYẾT JESUS – Isaac Thái

Trong Danh Chúa Jesus – Tuấn Tú x Nhạc Thánh Group x Tường Khanh Worship Collection

THÁNH LINH ƠI CON CẦN NGÀI – Isaac Thái 

CÒN NẾU DÂN TA – Isaac Thái 

 

Ngày đăng: 10/12/2022