Vĩnh Ân Nguyễn Thanh Toàn

CD THƯ GỬI NGƯỜI EM THA PHƯƠNG

Lời giới thiệu

CD THƯ GỬI NGƯỜI EM THA PHƯƠNG gồm 10 ca khúc do Vĩnh Ân Nguyễn Thanh Toàn sáng tác. Tài chính nhận được từ CD nầy sẽ ủng hộ cho công tác Truyền giáo tại Taiwan. Phát hành tại Canada tháng 7 năm 2011.

Lời bạt
Tôi đến đây gặp em nơi không phải là quê hương mình. Ngồi lại để nghe những tiếng khóc cười trong quãng đời em đang bước tới.

Cám ơn em, những người em tha phương chưa lạ đã nên quen của tôi; người giúp tôi nhận ra rằng những thịnh suy của cuộc đời; âu đó cũng là những dấu thăng trầm cung bậc của bài Thánh Ca mà Thiên Chúa muốn viết tặng riêng cho ai đó, Tôi đi về, em trở lại với gánh nặng cưu mang, nhưng muốn nói với em rằng: Nếu cuộc đời
không còn ai, thì Jêsus vẫn hằng bên em mãi.

Thực hiện: Thanh Toàn
Record & Mix by David Dong at Psalm Music Recording Studio 2011.
*Record & Mixed: Quang Đạt Studio
** Thơ phổ nhạc

Liên lạc:
MS Nguyễn Thanh Toàn
(416 )827-6251
Email: mucsutoan@gmail.com

THƯ GỬI NGƯỜI EM THA PHƯƠNG
Thanh Toàn

1. Thư Gửi Người Em Tha Phương* 
Thụy Long
2. Chúa Nhân Từ 
Xuân Trường
3. Giáng Sinh Gợi Nhớ
Diệu Hiền
4. Về Nhà Cha
K’long Hagim
5. Tình Chúa Yêu Tôi
Diệu Hiền
6. Nguồn Nước Sống Thượng Thiên
Xuân Phú
7. Ngày Mới Đẹp Tươi
Nenita & Trọng Khang
8. Chiều Viễn Xứ 
Tuyết Mai
9. Lời Hứa Từ Cha**
Xuân Phú
10. Chúa Xuân
Hương Giang

Ngày đăng: 07/02/2011