Nguyễn Đình Thôn

Chạm Lòng Con – Vol 3

1. Giê-Xu Là Thượng Đế

Ha Gim

2. Lời Nguyện Cầu 

Tuyết Mai

3. Như Người Canh Gác 

Hoài Phương

4. Nào Ai Thấu Hiểu Lưu Chí Vỹ

Lưu Chí Vỹ

5. Chỉ Cần Cha

Nê Ni Ta

6. Xin Thêm Hơn 

Thúy Luận

7. Như Của Lễ Thiêu 

Thanh Tuyền

8. Giê- Xu Năng Lực Của Tôi

Siu Y Cao

9. Xin Nghe Con 

Thúy Huyền

10. Giê-Xu Là Tất Cả

Hoài Phương

Lời giới thiệu

CD CHẠM LÒNG CON 3 – GIÊ –XU LÀ THƯỢNG ĐẾ gồm 10 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thôn được trình bày bởi tiếng hát của những ca sĩ được yêu thích tại Việt Nam.

Hòa âm: Lê Tú . Phòng thu Music Group .
Giá ủng hộ: $10 USD . Soundtrak $10 USD

Liên hệ: Nguyễn Đình Thôn
Email thondinhnguyen@yahoo.com.vn
ĐT 0984728804

Mời Bạn nghe vài ca khúc trong CD CHẠM LÒNG CON #3

Ngày đăng: 10/02/2015