Châm Ngôn

Châm Ngôn 09 Cách Ăn Nết Ở

Lời giới thiệu

Châm ngôn là những câu nói được lưu truyền về các vấn đề đạo đức, lối sống. Ngạn ngữ là những câu nói ý nghĩa, lưu truyền trong dân gian, thường có vần điệu, kết tinh tình cảm, suy nghĩ của dân tộc… Cuộc sống đôi khi có những phút yếu lòng, mềm lòng thì cần lắm một lời động viên ý nghĩa. Châm Ngôn là những lời khôn ngoan Chúa ban cho vua Sa-lô-môn. Lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn phát biểu được gom thành thơ, thành sách dạy cách ăn nết ở của người tin Chúa cần áp dụng sao cho được đẹp lòng Chúa. Châm Ngôn thường là nhắm vào giới trẻ và thường dùng thể ví sánh nên rất linh động qua các sứ điệp ngắn gọn, kết nối giữa văn hoá và niềm tin.

Ngày đăng: 11/18/2022