Nguyễn Đức Thịnh

CHÂN TÌNH

1. Chân Tình

Phương Trinh

2. Những Chặng Đường Tương Lai

Xuân Phú

3. Mừng Tin Lành Đến Việt Nam

Hương Giang

4. Trong Ân Tình Ngài

Hoàng Quân

5. Khúc Thiên Tình Ca

Thu Thủy

6. Đồng Vắng Cuộc Đời

Xuân Trường

7. Người Biết Chăng

Hương Giang

8. Khi Jesus Qua

Thụy Long

9. Hãy Đến Với Ngài

Yến Xuân

10. Nhóm Lên Lửa Phục Hưng

Hoàng Quân

Lời giới thiệu

CD Chân Tình – Album #4 – gồm 10 ca khúc của Nguyễn Đức Thịnh. Thực hiện và phát hành tại Canada 2010.

Sáng Tác & Biên Tập Ca Khúc: Nguyễn Đức Thịnh
Recording & Mixed by David Dong at Psalm! Music Audio Video
Hoà Âm & Keyboard: David Dong
Violin: Đinh Bá Dzu – Saxo: Ngọc Hải – Guitar: Dũng Đà Lạt

Giá ủng hộ: $10.00 USD + $2.00 (cước phí)
Ngoài Canada và Hoa Kỳ + $5.00 (cước phí)

Liên lạc:
Nguyễn Đức Thịnh
Điện thoại: (905) 648-3482
Email: tthinhdng@yahoo.ca

Mời Bạn nghe vài ca khúc trong CD CHÂN TÌNH – Nguồn: Youtube

Ngày đăng: 02/03/2010