MS Nguyễn Duy Trung

CHỈ CÒN LẠI TÌNH NGÀI

1. Tình Yêu Ngài Ban 
Phương Trinh
2. Chỉ Còn Lại Tình Ngài 
Thụy Long
3. Hãy Nhìn Lên
Yến Xuân
4. Từ Khi Có Giê-Xu
Mai Thảo
5. Ngài Vẫn Ở Bên Tôi
Phương Trinh
6. Sao Con Vẫn Mãi
Xuân Phú
7. Mẹ Yêu Của Con
Mỹ Dung
8. Nhớ Một Mùa Đông
Xuân Trường
9. Nhớ Về Thập Tự
Hương Giang
10. Giê-Xu Đã Sống Lại Rồi! 
Tuyết Mai

Lời giới thiệu

CD Chỉ Còn Lại Tình Ngài, những ca khúc mới dành cho Thương Khó, Phục Sinh, Cảm Tạ, Ngợi Khen, Thờ phượng, Truyền giảng, sáng tác của Mục sư Nguyễn Duy Trung, phát hành tại Canada, mùa Xuân 2011.

Hòa âm & phối khí: David Đông
Thu âm: tại Psalm Music Recording Studio
Saxophone: Ngọc Hải
Violin: Đinh Bá Dzu
Guitar: Cao Minh Bảo
Cover designed by Tim Nguyễn

Giá ủng hộ:

– CD vocal: $10.00 CAD
– CD sound trax: $15.00 CAD
– Tập bài hát: $7.00 CAD
– Karaoke: $25.00 CAD
(Chi phí trả truớc khi nhận các CDs)

Liên lạc:

Thiên Ân Music Productions
1155 Midland Ave. #215
Scarborough, ON. M1K 4H3
Canada

Email: mstrung@yahoo.com

Đã phát hành:
– Có Những Bước Chân (Văn Phẩm Nguồn Sống phát hành năm 2003)
Tập bài hát, CD vocal, CD Sound trax và DVD Karaoke
– Chỉ Còn Lại Tình Ngài (Thiên Ân Music Productions 2011)
Tập bài hát, CD vocal, CD Sound trax và DVD Karaoke

Sẽ phát hành: (Cùng một tác giả)
– Trên Đỉnh Bình Yên (Thiên Ân Music Productions 2011)
Tập bài hát, CD vocal, CD sound trax và DVD Karaoke
– Xin Đến Với Chúng Con (Thiên Ân Music Productions 2012)
Tập bài hát, CD vocal, CD sound trax và DVD Karaoke

Ngày đăng: 06/06/2011