Nguyễn Thành Nhơn

ĐỜI CON NAY CÓ CHÚA – Thành Nhơn

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu các tác phẩm của tác giả Nguyễn Thành Nhơn:

1. Duy Chỉ Chọn Ngài (Dây đào – Dây kép)
2. Đời Con Nay Có Chúa (Dây đào)

————————————————————

Xem trọn các tác phẩm của Nguyễn Thành Nhơn tại đây:
Youtube THÀNH NHƠN

Ngày đăng: 10/03/2014