Phạm Tuấn Hùng

GIẤC MƠ NHIỆM MẦU – Phạm Tuấn Hùng

1. Lời giới thiệu

Introduction

2. Tình yêu cao cả

Greatest Love (John 15 :13) – 17/08/07

3. Con về bên Cha

Back to Father (Luke 15 :11-24) – 16/08/07

4. Hứa nguyện

Promise Keepers – 01/08/07

5. Lời ru

Lullaby – 02/08/07

6. Giấc mơ nhiệm mầu

A wonderful dream – Dallas 27/07/07

7. Trong vòng tay

In the Hands – 30/08/07

8. Thiên đường

Paradise (Revelation 21) – 13/09/07

9. Con thuyền trong cơn bão

A boat under the storm (Luke 8 :22-25) 27/09/07

10. Nguồn sự sống

Sources of Life – 10/08/07

11. Ký ức dòng sông

Memory of the river (Matthew 3 :5-6) 27/09/07

12. Lời kết

Conclusion

Lời giới thiệu

ALBUM Giấc Mơ Nhiệm Mầu, những sáng tác thánh ca đầu tiên của Phạm Tuấn Hùng được trình bày bởi chính giọng ca tác giả. Thực hiện tại Hoa Kỳ tháng 10 2007

Composed and arranged by: Phạm Tuấn Hùng
Produced, recorded, mixed and programming by: Phạm Tuấn Hùng
Vocal by: Phạm Tuấn Hùng
Background vocals by: Trần Xuân Bách, Kristy Trang Nguyễn, Kiều Ngân
Photographer : Dinh Dzu
Designed by : hung6776

CD nhạc & lời (Vocal) ủng hộ : $10.00 US
CD nhạc không lời (Soundtrack) xin ủng hộ : $10.00 US
Tập bài hát (Song book) ủng hộ : $ 7.00 US

Liên lạc:
PHẠM TUẤN HÙNG
Email: tuanhungmuaxuan@yahoo.com

 

 

 

Ngày đăng: 08/05/2007