Tin Lành Media

Giáng Sinh, Chúa Giê-xu có gì trong thế giới này – Mục sư Nguyễn Trường Cửu