Nguồn Sáng

GIÚP VÀ CỨU CÙNG MỘT LÚC

 

GIÚP VÀ CỨU CÙNG MỘT LÚC

Chương trình GIÚP VÀ CỨU CÙNG MỘT LÚC của Nguyệt san Nguồn Sáng theo mô hình của Chúa Jesus Cho Ăn và Giảng Đạo cùng một lần.

Chương trình đã thực hiện tại Hải Phòng và Đà Nẵng một năm qua, cho hơn 5000 phần ăn (30,000vnđ/phần), hơn 5000 báo Nguồn Sáng được phát ra, hơn 1000 người được cứu và được theo dõi, chăm sóc.

Chương trình nay được mở rộng tại Hà Nội, bắt đầu vào tháng 4 tại một bệnh viện, cũng với 100 phần ăn (35,000vnđ) mỗi tuần, 100 báo Nguồn Sáng mỗi tuần và hy vọng nhiều người Việt tại Hà Nội được cứu.

Xin đi cùng Nguồn Sáng trong việc Giúp Thức Ăn và Cứu Linh Hồn người Việt trên khắp đất Việt.

GIÚP MỘT NGƯỜI VÀ CỨU MỘT NGƯỜI

Xin anh chị em cùng hầu việc Chúa với Nguồn Sáng

Chúng tôi đề nghị một cơ hội đơn giản cho anh chị em đều có thể góp phần truyền giáo.

-Mỗi suất ăn cho một bệnh nhân là 35,000vnđ. Anh chị em có thể nhận tài trợ bao nhiêu suất cho 1 tuần hay bao nhiêu tuần tùy theo sự cảm động của mình.

-Mỗi tờ báo Nguồn Sáng là 25.000vnđ. Anh chị em có thể nhận tài trợ bao nhiêu tờ báo trong 1 tháng tùy theo sự cảm động của mình.

-Mỗi một suất ăn và mỗi tờ báo là một hành động thực tế đầy yêu thương mở cánh cửa thiên đàng cho những người chưa được cứu.

Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ các sứ đồ 20:35b

HÃY BẮT ĐẦU NGAY ĐI BẠN. CHÚA YÊU BẠN.

Xin gởi sự dâng hiến của quý vị về:

Trương Linh Ân
Số tài khoản: 2010103080684
Ngân hàng TMCP Quân Đội) MB Bank
Chi nhánh Phú Nhuận

 

————————————–

▶ Nguyệt san Nguồn Sáng phát hành mỗi tháng một lần vào đầu tháng, là tờ báo mang tình yêu và chân lý của Chúa Jesus, Ông Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loài đến cho người dân Việt trên mọi miền đất nước Việt Nam.
▶ Chủ trương của Nguồn Sáng là CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN BÁO- CHÚNG TÔI TẶNG BÁO- TẶNG BÁO CÙNG CHÚNG TÔI
▶ Thông tin liên hệ: nguyetsannguonsang@gmail.com
▶ Mọi đóng góp dâng hiến tài chính xin gửi về tài khoản sau:
TRƯƠNG LINH ÂN
Số TK: 2010103080684
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) – chi nhánh Phú Nhuận

 

Ngày đăng: 03/25/2024