Hạt Muối Online

HẠT MUỐI ONLINE #26

Lời Giới Thiệu

Hạt Muối là tên gọi của một tập san được ra đời vào năm 2008 cho đến nay, gồm các chuyên đề về Dưỡng Linh, Làm Chứng, Hôn Nhân, Gia Đình, cùng những câu chuyện Sống Đạo và bài học về niềm tin.

Ước mong qua hình thức podcast hằng tuần, Hạt Muối sẽ được cùng Bạn bên tách cà phê, được đi với Bạn trên quãng đường đến nơi làm việc hoặc được ngồi với Bạn tại một góc yên tĩnh nào đó… Và sau những phút lắng lòng cùng nhau, chúng ta sẽ nhận ra, mình có nhiều điều cần để nhớ, để làm, để cảm tạ Chúa và để ích lợi giữa cuộc sống này.
Muốn thật hết lòng.

www.hatmuoi.com
Mọi thông tin xin vui lòng liên lạc với BBT Hạt Muối qua email: hatmuoionline@gmail.com

Xưa, người ta cột trói tôi bằng dây, kìm hãm cơn điên loạn tôi bằng thuốc. Nay, Chúa mở trói cho tôi và làm êm dịu tôi bởi tình yêu Ngài.

Ngày đăng: 11/22/2023