Ninh Quốc Bảo

JESUS NGUỒN THƠ Ý NHẠC – Ninh Quốc Bảo

1. Chúc Tôn Chúa Trên Ngôi Hiển Vinh
Ánh Dương – Ánh Hồng – Nay Danh
2. Tình Yêu Vô Biên Chứa Chan
Nay Danh
3. Jêsus, Nguồn Thơ Ý Nhạc 
Ánh Hồng
4. Jêsus, Chúng Con Tôn Ngợi Ngài
Ánh Dương – Ánh Hồng – Nay Danh
5. Tôn Cao Danh Thánh 
Trương Hạnh
6. Danh Chúa, Con Nguyện Tôn Vinh
Ánh Dương – Nay Danh
7. Lạy Cha Chúng Con
Nay Danh
8. Hoan Ca Trong Chúa
Ánh Dương
9. Dâng Lên Lòng Ngợi Ca
Trương Hạnh
10. Muôn Lòng Tôn Vinh Trổi Tiếng Nhạc 
Nay Danh

Lời giới thiệu

CD Jêsus Nguồn Thơ Ý Nhạc, gồm 10 ca khúc nhạc ngoại quốc thể loại Ca nguyện ( Praise & Worship) do Ninh Quốc Bảo soạn lời Việt . CD được phát hành tại Đan Mạch năm 2005.

Soạn lời & Design: Ninh Quốc Bảo

Hoà Âm: David Dong

Điều hợp: MS Điểu Huỳnh

Giá ủng hộ: $10 US + $5 US cước phí

Liên lạc:

Ninh Quốc Bảo

Oelstedgaardvej 34
5230 Odense M
Denmark
Email: ninhquocbao@gmail.com

Ngày đăng: 08/06/2005