Chân Trời Mới

KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI – Chân Trời Mới #5, 2021

Lời giới thiệu

CTM #5-2021

Nguồn tài liệu: Văn Phẩm Nguồn Sống
https://vietchristian.com/chantroimoi/ctm112021.pdf
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh-Sơn
Nhạc đệm: Nhạc Hòa Tấu Vũ Văn Tư; Piano Samuel Thiên Ái; CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Ngày đăng: 11/23/2021