Kinh Thánh Tân Ước

KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách ll TI-MÔ-THÊ

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi thiên 119:105

Để đời sống đạo tăng trưởng, phước hạnh, Cơ Đốc nhân không thể thiếu lời Chúa. Chúng tôi xin lần lượt giới thiệu các tài liệu đọc Kinh Thánh do các nguồn khác nhau thực hiện.

KINH THÁNH TÂN ƯỚC theo dạng kịch bản
Nguồn: faithcomesbyhearing.com
Youtube: Sống Đạo

KINH THÁNH TIẾNG VIỆT 1925 (Bản truyền-thống)
Mục sư Nguyễn Thỉ | Trọn bộ 66 sách
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvf_YYzEM_JgSNQvbaKrSv6_Q86gpWZxR1636

TÌM HIỂU THÁNH KINH
Nguồn: Thru The Bible http://ttb.twr.org/programs/
Youtube: Tìm Hiểu Thánh Kinh
Nghe trọn bộ llTi-mô-thê: https://www.youtube.com/watch?v=PyvcwADe1P4&list=PLflm0WOJ6Jd9RgvvISEb3kD8ouWKmxpY

Ngày đăng: 01/27/2018