Sứ Điệp Online

NĂM MỚI TIẾP TỤC ĐỔI MỚI – Mục sư Văn Đài

Nguồn: Hội Thánh Midway
Chủ đề: NĂM MỚI TIẾP TỤC ĐỔI MỚI
Giảng luận: Mục sư Văn Đài
Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21.
Câu Gốc: Rô-ma 12:2.
“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 02/11/2024