Sứ Điệp Online

NẾU ĐẤNG CHRIST KHÔNG SỐNG LẠI – MS Nguyễn Hữu Bình

Nguồn: HTTL Gia Định
Chủ đề: NẾU ĐẤNG CHRIST KHÔNG SỐNG LẠI
Giảng luận: MS Nguyễn Hữu Bình
Kinh Thánh: I Cô-rinh tô 15:17
“Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.” I Cô-rinh tô 15:17 

 

Ngày đăng: 04/01/2024