Sứ Điệp Online

NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG BỞI ĐỨC TIN – MS Hồ Xuân Phú

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Sài Gòn
Chủ đề “NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG BỞI ĐỨC TIN”
Giảng luận: Mục sư Hồ Xuân Phú
Kinh Thánh: “Vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” – Rôma 1:17

 

 

 

Ngày đăng: 11/01/2023