Thiên Kiều Giang

Thiên Kiều Giang

Thiên Kiều Giang, Nguyễn Hàm Hoàng Thúy Linh, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1958 tại Long Xuyên, Việt Nam. Cô là trưởng nữ của Mục sư Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng và Nữ Truyền Giáo CĐ Phương Linh. Sống trong gia đình có 6 chị em đều yêu thích âm nhạc như Thân phụ, suốt cuộc đời của TKG và các em đều “đàn hát trong nhà Chúa” (Ê-sai 38:20).

Khi Thân phụ di chuyển, quản nhiệm Hội thánh ở đâu, TKG theo cha mẹ sinh sống ở đó, rải rác các tỉnh thành miền Nam, Long Xuyên, Cái Tàu Hạ, Bình Trị Đông…và sau cùng là Sàigòn. TKG và gia đình được Thân phụ bảo lãnh sang Canada, định cư tại thành phố Vancouver hiền hòa từ tháng 10 năm 1986 cho đến nay. 

Cơ hội sáng tác thánh ca thật tình cờ, TKG viết đoản ca đầu tiên “Theo Chúa” năm 13 tuổi. Năm 1974 TKG đến gần với âm nhạc hơn khi theo học trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, bộ môn đàn tranh, song song với việc học chữ tại trường Nữ Trung Học Gia Long. Thời niên thiếu Chúa dùng TKG viết thánh ca cho Hội thánh nhà, sau nầy ra hải ngoại tiếp tục sáng tác, thực hiện thành CD, video clip…phổ biến qua website, Youtube.

Liên lạc Thiên Kiều Giang:
Email: tkg.songdaoonline@gmail.com

Mời Quý Vị nghe một số ca khúc Thiên Kiều Giang:

 

Ngày đăng: 07/16/2022