Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 03/06/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy June 03, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu chuyện của Fulgence Kayishema
– Dưỡng Linh: “Lu ca 12:8”. (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên (Chương trình PTTL California)- Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “THEO CHÚA”

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 06/03/2023