Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 15/07/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy July 15, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu Chuyện của Don Reinhoudt; người khỏe nhất thế giới.
– Dưỡng Linh: “Đặt Tên mới”. (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Ca khúc: “Vững Tin nơi Chúa” (Tác giả: David Đông. Trình bày: Hoàng Quân)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/ Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Bàn thờ và Của Lễ” (MS Ng. Thanh Toàn)

 

 

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 07/15/2023