Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 20/05/2023

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu chuyện thành phố New York, Hoa kỳ
– Ca khúc “Tuy tôi có cả thiên hạ” (Nguồn: Thánh Ca Tin lành)
– Dưỡng Linh: “Thi Thiên 119: 96”. (Biên soạn: MS Dương Đức Hiền. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên, Chương trình PTTL California – Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Phục vụ Chúa” (MS Vũ Ngọc Văn)

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 05/20/2023