Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 23/09/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy Sept 23, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:
– Câu chuyện lũ lụt tại Libya.
– Ca khúc: “Nguồn nước sống Thượng Thiên”
– Dưỡng Linh: “Nhìn thấy điều vô hình”. (Biên soạn: MS Kiều Bảo Toàn. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên / Chương trình PTTL California / Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Được cứu” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 09/23/2023