Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – July 06 2024

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy July 06, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:

– Câu chuyện cháy rừng tại quận Oroville, Hoa kỳ
– Ca khúc:Vua sẽ đến (Nguồn: Thánh Ca Tin lành)
– Dưỡng linh (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Đối thoại trong Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Người đàn bà mất huyết: Sự sống được bồi hoàn” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 07/06/2024