Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – June 15 2024

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy June 15, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu chuyện mở đầu: Thiên chức người cha
– Ca khúc: Tình Cha (Vĩnh Ân)
– Dưỡng linh (Biên soạn: Lê Khắc Xuân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/ Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Người Cha Cơ Đốc” (MS NguyễnThanh Toàn)

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 06/15/2024