Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – June 22 2024

Chương trình Phát thanh Tin lành do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu chuyện đông lạnh để chờ hồi sinh
– Ca khúc: Tình Chúa yêu tôi (Vĩnh Ân. Trình bày: Diệu Hiền)
– Dưỡng linh (Biên soạn: Lê Khắc Xuân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Đối thoại trong Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/ Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Đời sống Sung Mãn” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 06/22/2024