Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – Mar 02 2024

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy March 02, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu chuyện vợ chồng người Ukraine.
– Ca khúc “Tình Chúa” (Tác giả: Đỗ Thi Thức. Trình bày:LM Nguyễn Sang)
– Dưỡng linh (Biên soạn: MS Dương Đức Hiền. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Mặc Trang Sức Thánh thờ phượng Đức Chúa Trời” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 03/02/2024