Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – Mar 09 2024

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy March 09, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu chuyện tàu thám hiểm Titan.
– Ca khúc: Về đây hỡi chiên xa bầy Chúa (Nhạc Hoàng Trọng, lời Vĩnh Phúc)
– Dưỡng linh (Biên soạn: MS Dương Đức Hiền. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Hãy nương náu nơi Đức Giê Hô Va” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 03/09/2024