Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – Mar 16 2024

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy March 16, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu chuyện của Bert Janssen.
– Ca khúc Ta hi sinh vì con (Nguồn: Thánh Ca Tin lành)
– Dưỡng linh (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên (Chương trình PTTL California)- Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời” (MS Nguyễn Thanh Toàn)
– Ca khúc: Ngợi ca Chúa Thánh (Nhạc: NTT, trình bày: Hoàng Quân)

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 03/16/2024