Sứ Điệp Online

PHƯỚC HẠNH TRONG CHÚA – MS Nguyễn Hữu Bình

Nguồn: Sông Nước Hằng Sống
Đề tài: PHƯỚC HẠNH TRONG CHÚA
Giảng luận: Mục sư Nguyễn Hữu Bình
Kinh Thánh: Sáng thế ký 12: 2
“Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn;
ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi,
và ngươi sẽ thành một nguồn phước.”

 

Ngày đăng: 03/02/2024