Chân Trời Mới

QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC – Chân Trời Mới #4, 2021

Lời giới thiệu

CTM #4, 2021

Nguồn tài liệu: Văn Phẩm Nguồn Sống
https://vietchristian.com/chantroimoi/ctm092021.pdf
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh-Sơn
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh; CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Ngày đăng: 11/17/2021