Suối Thiêng

Suối Thiêng 34 – Lời Hứa Trở Lại

Lời giới thiệu

Phúc âm Giăng ghi nhận việc thiếu phụ Samari được gặp Chúa Giê-xu khi đến giếng nước vào lúc giữa trưa. Chúa nói với bà: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời”. Fanny Crosby là nữ thi sĩ đã sáng tác hơn 8000 bài thơ và đa số đã được phổ nhạc để tôi con Chúa ca hát ngợi khen Ngài hằng trăm năm qua. Đây là cảm tác của một người bị khiếm thị. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng. Chảy ra dòng vui vẻ vô biên. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng. Chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền. Trong hoàn cảnh thử thách, chao đảo, bất an, buồn phiền, tuyệt vọng, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên phía bên trên của đỉnh núi cao là nơi nguồn suối thiêng tiếp trợ cho linh hồn mình.

Ngày đăng: 06/29/2024