Đinh Hiền Nhân

TÌNH YÊU GIÊ-XU

1. Tình Yêu Giê-xu

Hoài Phương

2. Đi Tìm Chân Lý

Hoàng Quân

3. Ngài Cứu Con

Thúy Huyền

4. Con Hãy Bình An

Ngọc Duy

5. Giê-xu Tình Yêu Thật

Cát Tiên

6. Biết Ơn Chúa

Nhất Huy

7. Giê-xu – Chúa Của Mùa Xuân

Tuyết Mai

8. Chờ Ngày Giê-xu Đến

Cao Duy

9. Ngợi Ca Khen Chúa

Tố Hà

10. Ca Ngợi Và Thờ Phượng Giê-xu

Duy Linh

Lời giới thiệu

CD TÌNH YÊU GIÊ-XU gồm 10 sáng tác của nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân, được trình bày bởi các ca sĩ tại Việt Nam như Tuyết Mai, Tố Hà, Duy Linh, Hoàng Quân….

Giá ủng hộ: $10 USD/CD

Liên lạc:

Đinh Hiền Nhân
Email: nhandin@gmail.com
Phone: 714-383-7352

Ngày đăng: 08/05/2012