Vũ Đức Nghiêm

TÔN VINH CA 8

1. Thành Thánh Giêrusalen (The Holy city)
Ca Đoàn Hallêlugia
2. Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố (Bridge over troubled water)
Nguyên Thủy – Hữu Chương
3. Tình Yêu Không Phai Tàn (Unfailing love)
4. Người Khách Lạ Ga Li Lê (The stranger of Galilee)
Ca Đoàn Hallêlugia
5. Tôi Tin (I believe)
6. Chúa Là Tất Cả (He’s everything to me)
Nguyên Thủy – Hữu Chương
7. Trên Đồi Gô Gô Tha
Mỹ Dung
8. Ê-Lôi-I, Ê-Lôi-I Lamasabachthani !
Hagim
9. Người Ơi Nghe Chăng Khúc Khải Hoàn
Ca Đoàn Hallêlugia
10. Con Đường Thập Giá Cô Đơn
Hữu Chương – Đình Huấn
11. Lặng Nhìn Đỉnh Núi Gô Gô Tha
Mỹ Dung
12. Trời Cao Nhẹ Rung Gia Điệu Thiên Thần (A Song unending)
Ca Đoàn Hallêlugia

Lời giới thiệu

DVD Karaoke Tôn Vinh Ca 8 gồm 12 thánh ca quốc tế do nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm viết lời Việt.

Nhạc: Thánh ca Mỹ

Lời ca: Vũ Đức Nghiêm

Ca đoàn: Halêlugia

(Bạch Mai – Ngọc Luyến – Nguyên Thủy – Hữu Chương –

Đình Huấn – Hagim)

Âm thanh: Xuân Phong – Thanh Phúc

Hình ảnh: Quang Huy

 

Ngày đăng: 08/05/2006