Thủy Tiên

TOUCH MY HEART – Tina Thủy Tiên Nguyễn

1. Draw Me Close

2. Touch My Heart 

3. I Want To Know You

4. The Power Of Your Love 

5. You Are The One

6. Lead Me To The Cross

7. I Need You

8. It’s All About You 

9. He Is Able

10. Here We Are

11. Praise You

12. I Will Sing

Lời giới thiệu

CD “Touch My Heart” gồm 12 bài Thánh Ca Mỹ, được trình bày qua tiếng hát Tina Thủy Tiên Nguyễn. Tin Lành Ca Music Production phát hành tại Hoa Kỳ năm 2010.

Copy right 2010. TinLanhCa Music Production
Produced & Designed by Helen Nguyen
Vocal Recorded and Mixed by David Green
Photography by Anh Nguyen

Giá ủng hộ: $10 USD/CD

Liên lạc:
www.tinattn.com
www.tinlanhca.com

Youtube Tina Thủy-Tiên Nguyen: https://www.youtube.com/channel/UC61a7189ndQLXga35G4mbVw

Mời Bạn nghe vài ca khúc do Tina Thủy Tiên tôn vinh Chúa:

Ngày đăng: 08/06/2010